Η εταιρεία μας ιδρύθηκε
το 1969 και εδρεύει στα Γιαννιτσά.
Είναι μια σύγχρονη και οργανωμένη επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον τομέα των πουλερικών και ειδικά στην παραγωγή και εμπορία αυτών.

Ο συνεχής έλεγχος και οι κανόνες που τηρούνται αυστηρά στη
διαδικασία παραγωγής και διακίνησης, διασφαλίζουν την υγιεινή,
τη γεύση και την θρεπτική αξία των προϊόντων της Επιχείρησης μας.

Πρόεδρος της Εταιρίας είναι ο κ. Δέρας Κυριάκος, που
ασχολείται με τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις
για περισσότερα από 15 χρόνια.

Η εμπειρία , η γνώση και η αγάπη για τον τομέα αυτό αποτελούν
το βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής πορείας στην οποία κινείται η Εταιρία μας.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έχουμε καταφέρει
στο διάστημα των τελευταίων ετών να ενισχύσουμε σημαντικά το
όνομα της Εταιρίας μας χάρη στο όνομα των πελατών μας που
μας εμπιστεύονται κάθε στιγμή για τα προϊοντα μας.